Bộ Lọc Nước Mitsubishi Cleansui Chính Hãng

BỘ LỌC CLEANSUI
UMC2050
Dễ dàng thay thế, lắp đặt
VỊ TRÍ LẮP ĐẶT: Bộ lọc sử dụng thay thế cho các loại thiết bị lọc nước MP02-4
6.200.000VND
(công suất 50,000L)
BỘ LỌC CLEANSUI
UMC2150
Dễ dàng thay thế, lắp đặt
VỊ TRÍ LẮP ĐẶT: Bộ lọc sử dụng thay thế cho các loại thiết bị lọc nước MP02-3
6.200.000VND
(công suất 150,000L)
BỘ LỌC CLEANSUI
UZC2000E
Dễ dàng thay thế lắp đặt
VỊ TRÍ LẮP ĐẶT: Bộ lọc sử dụng thay thế cho các loại thiết bị lọc nước Z9E, A101E, AL700E
3.800.000VND
(công suất 8000L)
BỘ LỌC CLEANSUI
HGC9E-S
Dễ dàng thay thế, lắp đặt
VỊ TRÍ LẮP ĐẶT: Bộ lọc sử dụng thay thế cho các loại thiết bị lọc nước CSP801E
950.000VND
(công suất 900L)
Chi tiết
BỘ LỌC CLEANSUI
SKC205W
Dễ dàng thay thế, lắp đặt
VỊ TRÍ LẮP ĐẶT: Bộ lọc sử dụng thay thế cho các loại thiết bị lọc nước SK106W
630.000VND
(công suất 8000L/ 2 lõi)
Chi tiết