Tin tức
Tuyển dụng
B2C Sales Executive - Consultant
B2C Sales Executive - Consultant
13-06-2019
Nộp hồ sơ Chi tiết
Senior Content Marketing Executive
Senior Content Marketing Executive
02-10-2019
Nộp hồ sơ Chi tiết
PG/PB (Nhân viên tư vấn bán hàng tại siêu thị/cửa hàng)
PG/PB (Nhân viên tư vấn bán hàng tại siêu thị/cửa hàng)
18-12-2019
Nộp hồ sơ Chi tiết
CRM Marketing Leader
CRM Marketing Leader
23-12-2019
Nộp hồ sơ Chi tiết
Project Sales Leader
Project Sales Leader
26-12-2019
Nộp hồ sơ Chi tiết
Chuyên viên Kinh doanh – Kênh siêu thị/điện máy/MR/GT
Chuyên viên Kinh doanh – Kênh siêu thị/điện máy/MR/GT
26-12-2019
Nộp hồ sơ Chi tiết
Graphic designer
Graphic designer
26-12-2019
Nộp hồ sơ Chi tiết
Salesforce specialist
Salesforce specialist
02-03-2020
Nộp hồ sơ Chi tiết