Bình cầm tay

Bình lọc nước
cầm tay EJ102
Ưu điểm :
 • Thiết kế nhỏ gọn
 • Du lịch dã ngoại
 • Theo dõi thời gian thay lọc tiện lợi với vòng thời gian trên nắp bình
 • Có thể đặt bình nằm ngang
1.590.000VND
(đã bao gồm bộ lọc đầu tiên)
Chi tiết
Bình lọc nước
cầm tay EJ103
Ưu điểm :
 • Thiết kế nhỏ gọn
 • Du lịch dã ngoại
 • Theo dõi thời gian thay lọc tiện lợi với vòng thời gian trên nắp bình
 • Bình có dung tích lớn
1.320.000VND
(đã bao gồm bộ lọc đầu tiên)
Chi tiết
Bình lọc nước
cầm tay EJ101
Ưu điểm :
 • Thiết kế nhỏ gọn
 • Du lịch dã ngoại
 • Theo dõi thời gian thay lọc tiện lợi với vòng thời gian trên nắp bình
990.000VND
(đã bao gồm bộ lọc đầu tiên)
Chi tiết