Thông tin chủ sở hữu website

Tên đơn vị: Công ty TNHH Hải Li

Địa chỉ trụ sở: 12 Hoàng Trọng Mậu, phường Tân Hưng, quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 6298 3500

Email: info@haili.vn

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Mã số doanh nghiệp: 0305236754

Đăng ký lần đầu: ngày 29 tháng 09 năm 2007

Đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 21 tháng 01 năm 2020

b) Thông tin về chủ sở hữu:

Họ và tên: Võ Thị Hồng Mai

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 022977699

Ngày cấp: 07/11/2008            Nơi cấp: công an TP. Hồ Chí Minh