Sản Phẩm Thiết Bị Máy Lọc Nước Mitsubishi Cleansui

Dành cho thiết bị
ES301 ESC31Z
Bộ lọc sử dụng thay thế cho các loại thiết bị lọc nước ESC31
Ưu điểm :
900.000VND
(công suất 9000L/ 3 lõi)
Dành cho thiết bị
ES201W ESC21W
Bộ lọc sử dụng thay thế cho các loại thiết bị lọc nước ESC21W
Ưu điểm :
  • Dễ dàng thay thế, lắp đặt
590.000VND
(công suất 8000L/ 2 lõi)
Dành cho thiết bị
ES101 ESC11
Ưu điểm :
399.000VND