Tin Tức Sự Kiện Mới Nhất Về Máy Lọc Nước Mitsubishi Cleansui
Tin tức mới
Tag: trẻ em Việt Nam thiếu nước sạch

TRẺ EM VIỆT NAM TRƯỚC TÌNH TRẠNG THIẾU NƯỚC SẠCH

Theo ước tính gần đây nhất của UNICEF, tại Việt Nam có khoảng 17 triệu (52%) trẻ em chưa được sử dụng nước sạch (1). Hiện nay, trước tình trạng biến đổi khí hậu mà khu vực ĐBSCL & Tây nguyên đang chịu ảnh hưởng nặng nề, tình trạng xâm nhập mặn, khô hạn, và ô nhiễm nguồn nước khiến nguồn nước sạch càng khan hiếm,
09-01-2018