Tin Tức Sự Kiện Mới Nhất Về Máy Lọc Nước Mitsubishi Cleansui
Tin tức mới
Tag: bệnh ở trẻ em do ô nhiễm nguồn nước

TRẺ EM VIỆT NAM TRƯỚC TÌNH TRẠNG THIẾU NƯỚC SẠCH

Theo ước tính gần đây nhất của UNICEF, tại Việt Nam có khoảng 17 triệu (52%) trẻ em chưa được sử dụng nước sạch (1). Hiện nay, trước tình trạng biến đổi khí hậu mà khu vực ĐBSCL & Tây nguyên đang chịu ảnh hưởng nặng nề, tình trạng xâm nhập mặn, khô hạn, và ô nhiễm nguồn nước khiến nguồn nước sạch càng khan hiếm,
09-01-2018