Sản Phẩm Thiết Bị Máy Lọc Nước Mitsubishi Cleansui

Lọc nước thương mại
MP02-4 UMC2050
Bộ lọc sử dụng thay thế cho các loại thiết bị lọc nước MP02-4
Ưu điểm :
  • Dễ dàng thay thế, lắp đặt
6.200.000VND
(công suất 50,000L)
Lọc nước thương mại
MP02-3 UMC2150
Bộ lọc sử dụng thay thế cho các loại thiết bị lọc nước MP02-3
Ưu điểm :
  • Dễ dàng thay thế, lắp đặt
6.200.000VND
(công suất 150,000L)
Dành cho thiết bị
ET101/EU101/EU201/EU202/EU301 EUC2000 / UZC2000E
Bộ lọc sử dụng thay thế cho các loại thiết bị lọc nước ET101,EU101,U301
Ưu điểm :
  • Dễ dàng thay thế lắp đặt
3.960.000VND
(bao gồm 1 bộ lọc)