hãy để chúng tôi giải đáp cho bạn các thắc mắc về sản phẩm
HỎI ĐÁP

Question

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printin

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Nước sau lọc của thiết A101E , Z9E, CSP801E có thể đun sôi lạ i cho em bé uống không ?

Nước sau khi qua thiết bị lọc A 101E/Z9E/ CSP801E để được trong vòng bao lâu ? Có 

3. Nước sau khi qua thiết bị lọc Cleansui A101E/ Z9E/ CSP801E tôi dùng đun sôi để nguội sau đó cho vào bình lọc sứ, như vậy có đúng không?


Nhà tôi đang sử dụng nước bình 20 lít để ăn uống rồi, tôi nghĩ thiết bị lọc nước là không cần thiết ?

GỬI CÂU HỎI
hãy để chúng tôi giải đáp cho bạn các thắc mắc về sản phẩm