Sản Phẩm Thiết Bị Máy Lọc Nước Mitsubishi Cleansui

Dành cho thiết bị
EF102 EFC11
Bộ lọc sử dụng thay thế cho các loại thiết bị lọc nước EF102
Ưu điểm :
  • Dễ dàng thay thế, lắp đặt
999.000VND
(công suất 900L)
Dành cho thiết bị
EF201 EFC21
EFC21
Ưu điểm :
995.000VND
(công suất 900L)
Dành cho thiết bị
EF401 EFC41W
Sử dụng cho thiết bị EF401,Dễ dàng lắp đặt, thay mới
Ưu điểm :
  • Dễ dàng lắp đặt, thay mới
990.000VND
(bao gồm 2 bộ lọc)
Dành cho thiết bị
EJ101, EJ102, EJ103 EJC1
Bộ lọc sử dụng thay thế cho các loại thiết bị lọc nước EJ101, EJ102, EJ103
Ưu điểm :
  • Dễ dàng thay thế, lắp đặt
519.000VND
(công suất 200L)